Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Investiții, Autorizări, Disciplina în construcții

Prezentare 

Activitatea de bază a serviciului URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTIȚII, AUTORIZĂRI, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII constă în coordonarea activității de realizare, inițiere și dezvoltare armonioasă a tututror construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de teren ,atât intravilan cât și extravilan cu respectarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL aprobat prin H.C.L nr.18/30.08.2012 la baza căruia a stat legislația în vigoare.


Structura organizatorică 

 • COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
 • COMPARTIMENTUL AUTORIZAȚII ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
 • COMPARTIMENTUL INVESTIȚII

Atribuții principale 

 • Eliberează certificate de urbanism pentru documentaţii de urbanism.
 • Eliberează autorizații de construire
 • Prezintă, la cererea consiliului local al municipiului şi a primarului, rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajare a teritoriului
 • Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi amenajare a teritoriului
 • Întocmeşte temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.
 • Rezolvă sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului, sub sancţiunile prevăzute de lege
 • Informează consiliul local şi primarul despre măsurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.
 • Face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a unor zone din municipiul Motru.
 • Serviciul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.
 • Întocmeşte temele de proiectare pentru obiectivele de investiții.
 • Face propuneri pentru obiective noi de investiții ,propuse pentru proiectul de buget anual
 • Asigură existentă tehnică urmarind executarea lucrărilor conform proiectelor și normelor tehnice în vigoare (face dacă este cazul obiecțiuni la proiectele de execuție returnându-le proiectantului pentru proiectare)
 • Verifică lunar și ori de câte ori este nevoie documentele legate de decontare.
 • Face propuneri ordonatorului de credite(dacă este cazul pentru modificări de soluție)
 • Urmărește din punct de vedere cantitativ,calitativ și valoric lucrările de execuție.
 • Asigură datele statistice specifice activității.
 • Reactualizează taxa de autorizare și asigură încasarea acesteia la finalizarea lucrărilor pentru care s-au eliberat autorizații de construire
 • Efectuează controlul in teritoriu și urmărește realizarea măsurilor la disciplina în construcții
 • Urmărește stadiul fizic al lucrărilor

Întocmește procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor conform Legii 50/1991


Contact 

Serviciul U.A.T.I.A.D.C. – Sef serviciu Mariuțu Luminița

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253 410 560, int. 110

Program de lucru: Luni-Vineri – 08.00-16.00

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut