Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cultură și artă

La nivelul localității există următoarele instituții culturale:
– Casa de Cultură a Municipiului Motru ;
– Universitatea Populară Motru;
– Biblioteca Municipiului Motru;
– Casa Sindicatelor;
– Căminul Cultural Rosiuta.
Municipiul Motru și satele apartinatoare are următoarele obiective de cult:

– 1 catedrală ortodoxă;
– 6 biserici ortodoxe;
– 1 biserică baptistă;
– 1 biserică catolică;
– 2 case de rugăciuni.
În cadrul Casei de Cultură și Casa Sindicatelor se desfășoară toate genurile de activități artistice și de educație de care beneficiază toți membrii comunității indiferent de vârsta, profesie, etnie, credințe religioase și politice. Casa de Cultură a Municipiului Motru este instituție publică sub autoritatea Consiliului Local iar în plan profesional, realizează strategia Ministerului Culturii, respectiv al Direcției pentru cultură, culte și patrimoniu Gorj , activitatea fiind permanentă; în concordanță cu necesitățile culturale ale comunității, în baza agendei culturale anuale și a programelor lunare.

Casa de Cultură și Casa Sindicatelor coordonează întreaga viață culturală a localității constituind un centru-spiritual, menit să conserve și să transmită valorile morale, artistice, științifice și tehnice ale comunității.

Activitatea se structurează pe doua direcții:

– de instruire – educație permanentă a adulților (prin Universitatea Populară);
– activitate artistică și de educație.
În cadrul acestui sistem Universitatea Populară desfășoară o susținută activitate în scopul instruirii și educării sistematice, polivalente a tuturor categoriilor de adulți.

Pe lânga cursurile de cultura generală au fost organizate și cursuri de natură formativă (cursuri tehnico-aplicative): operatori calculatoare, dactilografie, brutari-patiseri, ospătari-barmani-bucătari.

Activitatea artistică și de educație este organizată în colaborare cu celelalte instituții și prin invitarea diferiților specialiști se organizează: expuneri, simpozioane, mese rotunde, medalioane literare și științifice în concordanță cu Agenda manifestărilor culturale omagiind personalitățile culturale ale neamului (M. Eminescu, C. Brâncusi, N. Titulescu, N. Iorga, George Enescu, etc).

Casa de Cultură stimulează creația literară, creația populară și pune în valoare Tradițiile culturale locale prin revista “AD MUTRIUM” stimulează creația în domeniul artelor plastice: pictură, grafică, sculptură prin expoziții și concursuri

Agenda culturală cuprinde: expuneri, simpozioane, medalioane literare şi ştiinţifice precum şi concursuri prin care s-au omagiat sau comemorat personalităţi de renume ale neamului românesc: Mihai Eminescu, Gheorghe Marinescu, Nichita Stănescu, Gheorghe Lazăr, Eugen Lovinescu, Gheorghe Ţiţeica, Ciprian Porumbescu, Traian Săvulescu etc.

Aceste manifestări culturale au fost realizate şi în colaborare cu alte instituţii (Biblioteca mun. Motru, Şcolile generale şi Colegiile din localitate) sau oameni de cultură sau specialişti în diverse domenii din municipiu, judeţ sau din alte judeţe.

Agenda culturală anuală:
expuneri, simpozioane, medalioane literare şi ştiinţifice precum şi concursuri prin care s-au omagiat sau comemorat personalităţi proeminente ale culturii româneşti (Mihai Eminescu, Constantin Brâncuşi, Mircea Eliade, Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu etc.) realizate în colaborare cu alte instituţii (Biblioteca mun. Motru, Şcolile generale şi Colegiile din localitate), oameni de cultură sau specialişti în diverse domenii din municipiu, judeţ sau din alte judeţe.
Au fost organizate şi susţinute spectacole de muzică şi poezie, spectacole omagiale şi aniversare cu prilejul zilelor de 24 Ianuarie – Unirea Principatelor; 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii; 1 Mai – Ziua Internaţională a Muncii; 2 Mai – Ziua Tineretului; 1 Iunie – Ziua Copilului; Ziua Minerului; Zilele Municipiului Motru, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României.
Casa de cultură a avut în vedere promovarea creaţiei populare contemporane din zonă, precum şi a obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei; au fost organizate expoziţii personale şi colective ale creatorilor de artă plastică (grafică, pictură), s-a asigurat participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, la diferite festivaluri (Tismana, Târgu Jiu, Godineşti,etc.). O preocupare constantă a fost şi revizuirea şi adăugirea lucrării „Tradiţii şi obiceiuri de pe Valea Motrului”, editată sub egida Casei de cultură, punerea în scenă a unor datini şi obiceiuri de Crăciun.

A fost realizată lucrarea „File de monografie – municipiul Motru” – autori Marian Păun, Anica Tomescu, Ana Păun şi Mihail Popescu.

Casa de cultură susţine formaţii artistice de amatori: taraf şi grup vocal de muzică populară, formaţii de muzică uşoară, cenaclul literar „AD MUTRIUM” al tinerelor condeie motrene.
Pentru realizarea activităţilor specifice Casa de cultură a colaborat cu instituţii de specialitate, persoane juridice de drept public sau privat etc., fără a exprima sau susţine nici un fel de interes de grup (politic, etnic, religios sau de orice altă natură).
De o deosebită apreciere s-au bucurat manifestările organizate de către Consiliul Local Motru, Primăria municipiului Motru şi Casa de Cultură pentru marcarea „Zilelor municipiului Motru”.

Ultima actualizare: 07:05 | 20.05.2024

Sari la conținut