Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Compartimentul Protecție civilă

Prezentare 

Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative,cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit legii, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și inlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.
Activitatea de protecție civilă este de interes național, are caracter permanent și se bazează pe îndeplinirea obligațiilor ce revin, potrivit legii, autorităților administrației publice centrale și locale, celorlalte persoane juridice de drept public și privat române, precum și persoanelor fizice.


Atribuții principale 

Principalele atribuții ale Compartimentului de Protecție Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Motru sunt următoarele:

 • Întocmește planurile operative de pregătire și planificare a activităților de protecție civilă;
 • Elaboreaza planul de intervenție în caz de situații de urgență pe tipuri de riscuri și planul de evacuare în caz de inundații, dezastre sau război;
 • Desfășoară activități de prevenire, informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență;
 • Urmărește întreținerea și funcționarea legăturilor și a mijloacelor de înștiințare – alarmare în situații de protecție civilă;
 • Duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local Municipal pe linie de Protecție Civilă și Situații de Urgență;
 • Verifică și menține în stare operativă adăposturile de protecție civilă special amenajate de pe raza municipiului;
 • Întreține, depozitează, conservă și gestionează tehnica și aparatura din dotare;
 • Centralizează și transmite operativ I.J.S.U date și informații privind apariția și evolutia stărilor potențial generatoare de situații de urgență;
 • Desfașoară alte acțiuni de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență la toate tipurile de riscuri în colaborare cu servicii de urgență și cu servicii profesioniste;
 • Colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naționale din domeniul situațiilor de urgență pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut și desfășurarea unor intervenții operative și eficiente;
 • Întocmește anual lucrările M.L.M. și situațiile ce compun Carnetul de mobilizare;
 • Ține evidența documentelor secrete, urmărind întocmirea, multiplicarea și manipularea acestora conform prevederilor legislației și actelor normative în vigoare;
 • Organizează, planifică, îndrumă și controlează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul instituțiilor;
 • Îndeplinește și alte atribuții ce aparțin Administrației Publice Locale în aplicarea întocmai a legilor în vigoare și a dispozițiilor conducerii instituției.

Contact
Compartiment Protectie civila: Cons. Pirvulescu Marcel
Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1
Telefon: 0253 410 560, int.128
Telefon: 0253 362 410
Program de lucru: Luni-Vineri între orele 08-16

Ultima actualizare: 06:39 | 21.05.2024

Sari la conținut