Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Compartimentul Relații cu Rromii

Prezentare

Conform HG nr. 522/2006 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, Compartimentul expert romi din cadrul Primăriei municipiului Motru îşi desfăşoară activitatea în subordinea Primarului începând cu 01.02.2009.

Activitatea acestui Compartiment constă în soluţionarea diverselor probleme ale cetăţenilor de etnie romă, implementarea şi aducerea la cunoştinţă a diverselor programe pe probleme de romi.

 


Structura organizatorică

Compartimentul Expert romi funcţionează pentru cetăţenii de etnie romă şi este format din un post cu studii medii, compartiment care se subordonează atât primarului, cat şi birourilor judeţene pentru romi.

Experţii locali pentru romi reprezintă principalii mediatori între comunităţile locale de romi şi autorităţile administraţiei publice locale şi sunt persoane bune cunoscătoare a problemelor romilor din zonă, recomandată de către romii din comunitatea locală pentru a o reprezenta în relaţia cu primăria.


Atribuții principale

Principalele obiective ale activităţii Compartimentului sunt legate de:

  1. sănătate;
  2. educaţie;
  3. cultură;

Familiile de etnie romă din municipiul Motru au acces la serviciile medicale, medicii de familie asigură un tratament egal şi au atitudine nondiscriminatorie în practica de zi cu zi.

S-au derulat periodic activităţi de informare, instruire sanitară şi educaţie pentru sănătate la nivelul comunităţii.

Interesul pentru educaţie din partea copiilor romi din oraşul Motru care frecventează cursurile învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, liceal a crescut şi o parte îşi continuă pregătirea chiar la nivel universitar.

Copiii familiilor de romi căldărari din localităţile Ploştina şi Însurăţei au reuşit să se integreze în colectivitate datorită consilierii de care au beneficiat prin compartimentul ce funcţionează în cadrul Primăriei Municipiului Motru. Ţinând cont, însă, de faptul că educaţia este recunoscută ca o prioritate naţională şi aceşti copii trebuie să beneficieze de un minimum de educaţie.

Toţi copii de romi care au terminat clasele 1-4 s-au înscris la şcolile din Motru în clasele 5-8.

În ultimii doi ani, pe toată perioada verii s-au derulat programul ,,Grădiniţa de vară” la grădiniţa nr. 1 Motru, la care participă inclusiv copiii din Ploştina şi Însurăţei.

Familiile de romi au mai fost consiliate şi de cadre didactice, psihologi şi funcţionari care au purtat discuţii pentru ameliorarea dificultăţilor de comunicare şi stimularea interesului copiilor pentru şcoală.

Există la Clubul elevilor un ansamblu care activează cu un număr mare de copii dintre care o mare parte sunt de etnie romă şi este condus tot de un maestru de etnie romă.

În Motru funcţionează o orchestră cu solişti vocali, instrumentişti şi un grup vocal ce participă la diferite evenimente culturale organizate atât la nivel de municipiu cât şi la nivel naţional.

Din punct de vedere social cetăţenii de etnie romă beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români şi anume: ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire pachete cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi de Paşte, burse sociale şi de studiu.

Toţi cetăţenii de etnie romă au acte de identitate .S-au organizat întâlniri între autorităţile locale şi reprezentanţii de etnie romă în scopul rezolvării problemelor cu care aceştia se confruntă.

Printre problemele ridicate şi soluţionate de cetăţenii de etnie romă amintim: – reabilitarea drumului de acces spre locuinţele cetăţenilor romi din localitatea Ploştina;

– întocmirea diferitelor cereri pentru cetăţenii romi pentru eliberarea de documente;

Compartimentul expert romi este în permanenţă legătură cu liderii pe plan local şi judeţean ai etniei rome, cu reprezentantul biroului judeţean în vederea soluţionării tuturor problemelor cetăţenilor de etnie romă din municipiul Motru.

S-a implementat programul „Îmbunătăţirea sănătăţii publice şi reducerea inegalităţilor în domeniul sanitar”. În cadrul acestui program se derulează proiectul RO 19.3 „Întărirea Reţelei Naţionale de Mediatori Romi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rome”.

Funcţionează pe raza municipiului Motru un asistent medical şi un mediator sanitar pentru comunitatea romă.

Municipiul Motru a fost selectat în acest proiect alături de alte 7 localităţi din judeţul Gorj.

Compartimentul „Expert Rromi” este în permanentă legătură cu liderii pe plan local şi judeţean ai etniei rome, cu reprezentantul Biroului Judeţean în vederea soluţionării tuturor problemelor populaţiei de etnie romă din municipiul Motru.


Contact 

Adresă: Bulevardul Gării, Nr.1

Telefon: 0253 410 560, int.136

Program de lucru: Luni-Vineri între orele 08-16

Ultima actualizare: 14:46 | 29.05.2024

Sari la conținut