Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Direcția de Cultură, Activități de sport și tineret

Prezentare 

Direcţia de cultură, activităţi de sport şi tineret îşi desfăşoară activitatea în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Motru, in conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, fără personalitate juridică, în baza regulamentului de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru.


Structura organizatorică 

Direcţia de cultură, activităţi de sport şi tineret are în componenţă următoarele compartimente:

 • Casa de Cultură a municipiului Motru;
 • Universitatea Populară;
 • Compartimentul Activităţi sportive şi tineret;
 • Punct de informare, documentare, expoziţii

Atribuții principale 

Casa de cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:

 • organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural artistice şi de educaţie permanentă;
 • conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
 • organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; stimularea creativităţii şi talentului;
 • organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului;
 • organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească;
 • organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesionala continua.

Casa de cultură desfăşoară activitate permanentă în concordanţă cu necesităţile culturale ale comunităţii, în baza Agendei culturale anuale şi a programelor lunare. În casa de cultură se desfăşoară toate genurile de activităţi care au ca obiect fenomenul cultural,de aceste activităţi beneficiază toţi membrii comunităţii,indiferent de vârstă, profesie, etnie, credinţe religioase şi politice.

Casa de cultură coordonează întreaga viaţă culturală a localităţii,constituind un veritabil centru spiritual,menit să sintetizeze, să conserve, să valorifice şi să transmită valorile morale,artistice, ştiinţifice şi tehnice ale comunităţii.


Contact 

Direcția de Cultură, Activități de Sport și Tineret – Director Popescu Daniel

Adresă: Str. Macului, nr. 29

Telefon: 0253/410 560

Program de lucru:

Casa de Cultură a Municipiului Motru va funcţiona după următorul program:.

 • Luni – Vineri: 0800-2200
 • Sâmbătă – Duminică: 1400-2200

Punctul de informare, documentare, expoziţii funcționează după următorul program:

 • Luni – Vineri: 800-1600

Sala de sport a municipiului Motru va funcţiona după următorul program:.

 • Luni – Vineri: 0700-2300
 • Sâmbătă – Duminică: 0800-2300

Clubul pensionarilor:

 • Luni – Vineri: 0800-2200
 • Sâmbătă – Duminică: 1400-2200

Ultima actualizare: 11:17 | 21.06.2024

Sari la conținut