Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Învățământ

Instituţii de învăţământ
În plan local, educaţia se realizează în unităţi de stat. Învăţământul de stat se desfăşoară într-un număr de 2 şcoli gimnaziale, 2 colegii, 3 grădinițe și un club al elevilor.

Clubul copiilor

MUNICIPIUL MOTRU, JUD. GORJ, STR. MINERULUI, NR.1
TEL/FAX: 0253/360589
E-MAIL: clubulcopiilormotru@yahoo.ro
PAGINA WEB: http://ccmotru.club.edu.ro
Clubul Copiilor Motru situat în zona centrală a orașului, poartă această titulatură oficială din 1 septembrie 1990 și înființat în anul 1970 sub denumirea de Casa Pionierilor.
Își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea învățământului nr.1/2011 și a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară publicat în Monitorul Oficial nr. 4624 din iulie 2015.
În această unitate școlară se desfășoară activități instructiv educative specifice, prin care se aprofundează și se completează cunoștințe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocației și opțiunii copiilor, se organizează petrecerea timpului liber prin programe educative monitorizate de profesori, maiștri-instructori și corepetitori.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, mânualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.
Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.
De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază și acţiuni turistice: plimbări, excursii, etc.
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive de la cei mici la cei mari. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, club, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate etc.
De la înființare și până în prezent, Clubul Copiilor Motru a obținut rezultate remarcabile concretizate prin premii naționale și internaționale. Succesele obținute au scos în evidență o bogată experiență, dăruire și muncă, trăsături ce definesc personalitatea colectivului de cadre didactice ale Clubului.
Clubul Copiilor Motru, ca unitate cu activitate extrașcolara își începe activitatea la 1 septembrie și se desfășoară pâna la 31 august anul calendaristic următor. Cursurile sunt gratuite și se adresează copiilor și elevilor cu vârstă cuprinsă între 4 și 19 ani.
Frecventarea cu regularitate a unui cerc pe o perioada de 3 ani duce la eliberarea unei adeverințe de absolvire a cercului respectiv.

ÎNTREAGA ECHIPĂ VĂ AȘTEAPTĂ CU DRAG LA CLUBUL COPIILOR MOTRU!!!

Ultima actualizare: 13:25 | 16.07.2024

Sari la conținut