Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Compartimentul Audit intern

Prezentare 

Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia. Auditul public intern, conform Legii privind auditul public intern, este definit ca activitate funcţional independenta şi obiectivă, care da asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfectionand activităţile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica şi metodica, care evalueaza şi imbunatateste eficienta şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.


Atribuții principale 

  1. elaborează norme metodologice specifice entitatii publice în care isi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic superior în cazul entitatilor publice subordonate;
  2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
  3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entitatii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate;
  4. informează UCAAPI despre recomandările neinsusite de către conducătorul entitatii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
  5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
  6. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  7. în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entitatii publice şi structurii de control intern abilitate.

Contact 

Compartimentul Audit intern – ec. Dulugeanu Gabriela

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253/410 560, int. 114

Program de lucru: Luni-Vineri – 08.00-16.00

Ultima actualizare: 06:41 | 21.06.2024

Sari la conținut