Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul Poliția Locală

Prezentare
Politia Locala Motru a fost inființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Motru nr. 104/31.01.2011, prin reorganizarea Politiei Comunitare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea politiei locale nr.155/2010 și H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcţionare a politiei locale.
Politia Locala Motru funcționează ca serviciu public de interes local făraă personalitate juridica, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și iși desfășoară activitatea în interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, în scopul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private şi publice, prevenirii si descoperirii infractiunilor.
In indeplinirea misiunilor care ii revin, Politia Locala coopereaza cu Politia Romana si Jandarmeria Romana, cu alte institutii ale statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in limitele legii.

Structura organizatorică
Poliţia Locala Motru se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
Structura organizatorica a Politiei Locale Motru este urmatoarea:

Sef Serviciu;
Biroul Ordine Publica, Dispecerat-Monitorizare, structurat in:
– Compartiment Ordine Publica;
– Compartiment Dispecerat-Monitorizar
Compartiment Instructuire si Securitate in munca.
– Compartiment Circulatie.
– Compartiment Disciplina in constructii, Protectia Mediului, Afisaj stradal;
– Compartiment Control comercial.
– Compartiment Evidenta Persoanelor
Necesarul de personal si numarul de posturi al Politiei Locale se stabileşte anual prin organigramă şi statul de funcţii aprobat de către Consiliul Local Motru.

Atribuții principale
asigură ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
circulaţia pe drumurile publice;
disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
protecţia mediului;
alte domenii stabilite prin lege.

Contact
Serviciul Politia Locala – Sef Serviciu Marin Paul C-tin

Adresă: Aleea Bradului, Nr.2

Telefon: 0253/362 416

E-mail: politialocala@primariamotru.ro

Program de lucru: Permanent

Ultima actualizare: 11:17 | 21.06.2024

Sari la conținut