Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biroul Relații cu publicul

Prezentare 

Biroul Relatii cu publicul este interfaţă relaţiei intre primărie si cetăţean, astfel cetăţenilor Municipiului Motru li se oferă cu promptitudine informaţiile de care au nevoie. Cetăţeanul nu trebuie să mai parcurgă o cale dificilă pentru obţinerea informaţiilor sau documentaţiilor necesare.


Atribuții principale 

Informează cetăţenii cu privire la natura serviciilor oferite de Primăria Motru;

 • Pune la dispoziţia cetăţenilor documentele necesare (formular tip şi fişe de informaţii) întocmite împreună cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Motru în vederea obţinerii de către cetăţenii a actelor şi documentelor eliberate de primărie;
 • Îndrumă cetăţenii, reprezentanţii instituţiilor publice şi agenţilor economici să se adreseze în funcţie de competenţe altor instituţii locale şi centrale, după caz;
 • Asigură conducerea şi actualizează evidenţa organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate în baza datelor furnizate de compartimentele Primăriei Municipiului Motru şi a altor instituţii sau organisme cu atribuţii în acest domeniu;
 • Organizează şi asigură primirea în audienţă a cetăţenilor realizând lucrările de secretariat pentru audienţe şi conduce evidenţa cererilor, solicitărilor, plângerilor, propunerilor făcute de cetăţeni în timpul audienţelor şi urmăreşte soluţionarea acestora de către servicii în cazul în care nu pot fi rezolvate pe loc, precum şi transmiterea răspunsurilor către cetăţeni;
 • Asigură informarea cetăţenilor cu privire la desfăşurarea alegerilor locale;
 • Asigură consiliere juridică serviciilor de specialitate din administraţia publică locală şi cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică locală;
 • Asigură consiliere fiscală cetăţenilor şi serviciilor de specialitate din administraţia publică locală;
 • Efectuează sondaje de opinie în mod direct sau în colaborare cu alte instituţii asupra diferitelor probleme de interes pentru cetăţeni şi prezintă serviciilor primăriei rezultatele acestora pe probleme;
 • Realizează schimburi de informaţii şi experienţă cu alte primării din ţară pentru a adapta şi eficientiza relaţia cu cetăţenii;
 • Întocmeşte lucrări privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Motru” potrivit prevederilor cuprinse în Statutul Municipiului Motru;
 • Colaborează şi ţine legătura cu organizaţiile neguvernamentale înfiinţate în municipiul Motru;
 • Întocmeşte în colaborare cu instituţiile publice de interes local, raporturi privind starea economică şi socială a municipiului;
 • Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri şi asigură redactarea acestora;
 • Participă la realizarea de proiecte administrative;
 • Participă la realizarea de strategii locale;
 • Asigură legătura dintre cetăţean şi administraţie prin participarea cetăţenilor la luarea deciziilor importante şi optimizarea utilizării fondurilor publice, fiind responsabil cu relaţia cu societatea civilă, în temeiul art.7 alin.7 din legea 52/2003.
 • Coordonator punct de informare publică
 • Asigură relaţiile publice
 • Organizează conferinţe de presă
 • Monitorizează presa centrală şi locală şi aduce la cunoştinţa conducerii primăriei articole de interes ce vizează municipiul Motru, primăria şi consiliul local
 • Întocmeşte procese verbale de afişare, comunică un exemplar persoanelor fizice sau juridice care au solicitat afişarea, transmite publicaţia de vânzare imobiliară serviciului ITL din cadrul Primăriei municipiului Motru şi arhivează documentele care au fost afişate
 • Asigură preluarea, înregistrarea şi repartizarea zilnică pe servicii şi funcţionari a cecerilor, scrisorilor, plângerilor, sesizărilor cetăţenilor, precum şi a actelor transmise de organele centrale şi locale ale administraţiei publice şi egenţi economici
 • Asigură primirea şi expedierea prin fax a actelor şi documentelor
 • Ţine evidenţa documentelor aflate în circulaţie print-un registru special de intrări-ieşiri din cadrul primăriei
 • Realizează conexiuni interne şi externe, trimite/primeşte fax-uri, eliberează documentele rezolvate pentru cetăţeni
 • Conduce registrul de evidenţă a dispoziţiilor emise de către Primăria Motru
 • Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe dispoziţiile primarului
 • Asigură informarea cetăţenilor cu privire la diverse evenimente
 • Colaborează cu serviciul externalizat de Sănătate şi Securitate în Muncă – SSM.
 • Asigură expedierea prin poştă sau curier a actelor şi documentelor rezolvate de instituţie.

Contact 

Birou Relatii cu Publicul – Sef Birou jr. Tutunaru Pavel

Funcţionarii responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public:

 • Sulugiu Nicoleta Cristina
 • Ciobanu Grigorița
 • Butoi Nicolae

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253/362 558

E-mail: primaria@primariamotru.ro

Program de lucru:

Luni-Marti- Miercuri-Vineri – 08.00-16.30

Joi – 08.00-18.30

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut