Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Compartimentul Administrativ

Prezentare 

Compartimentul Administrativ are ca obiect de activitate asigurarea efectuării activităţilor de gospodărire, întreţinere-reparaţii şi deservire, în cadrul Primăriei municipiului Motru


Atribuții principale 

 • întocmeşte propuneri anuale pentru cheltuieli administrative
 • întocmeşte planul de aprovizionare al primăriei
 • asigură aprovizionarea cu material, rechizite, birotică
 • întocmeşte şi completează la zi evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventor
 • ţine evidenţa şi asigură confecţionarea şi gestionarea ştampilelor şi a sigiilor din primărie
 • organizezază, asigură şi supraveghează efectuarea curăţeniei în sediul primăriei şi sediul ITL
 • întocmeşte referate de specialitate specific activităţii de administrare
 • asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare
 • asigură verificarea şi confirmarea facturilor care au ca scop achiziţionarea de bunuri şi servicii
 • păstrează şi răspunde de cărţile tehnice ale instalaţiilor din dotare, urmărind, conform registrului de intervenţii planificate ca la termenele scadente să se exercite reparaţiile şi întreţinerea acestora, confoerm legislaţiei specifice
 • analizează şi centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare şi imprimante, precum şi a obiectelor de inventor propuse a fi aprovizionate şi intocmeşte lunar note de fundamentare către Seviciul Buget, Finanţe, Contabilitate
 • urmăreşte aprovizionarea cu materialele cuprinse în planul de aprovizionare
 • urmăreşte starea fizică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventor aflate în gestiunea Primăriei şi Sediului ITL, precum şi situaţia mişcărilor acestora
 • ţine evidenţa bunurilor ce pot fi casate şi înaintează comisiei de inventariere propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventor care au o durată normal de serviciu expirată
 • avizează procesele verbale de recepţie pentru contractele de prestări servicii, curăţenie, întreţinere, service copiatoare şi controlează activitatea personalului contractat
 • asigură depunerea şi ridicarea coletelor Primăriei municipiului Motru şi a corespondenţei
 • îndeplineşte atribuţii de gestionare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a altor bunuri din Primăria minicipiului Motru şi sediul ITL.
 • se ocupă de desfăşurarea protocolului şi asigură condiţiilor necesare
 • întocmeşte note de comandă pentru diverse servicii furnizate de către alte instituţii şi agenţi economici primăriei
 • asigură buna gospodărire şi întreţinere a maşinilor din dotarea primăriei, procură BCF-urile de carburanţi, le gestionează şi le distribuie, eliberează foile de parcurs la maşinile din dotare şi ţine evidenţa acestora.

Contact 

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253 410 560, int.101

Programul de lucru: Luni-Vineri între orele 08-16

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut