Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Întocmirea livretului de familie

Livretul de familie este documentul care cuprinde date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii lor legali.
Cine poate solicita acest serviciu

Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei sau la cerere. Cererea o poate face reprezentantul familiei.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea livretului de familie se vor parcurge următorii pași:

Completarea și depunerea cererii la sediul Compartimentului Stare Civilă

Cererea se poate ridica de la sediul Compartimentului Stare Civilă sau se poate descărca de pe internet.

Reprezentantul familiei este obligat să facă actualizarea datelor din livretul de familie prin depunerea unei cereri la serviciul de stare civilă pentru orice situaţie apărută ulterior emiterii documentului, care se referă la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.
Înscrierile în livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă în a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

Ridicarea livretului de familie

Eliberarea livretului de familie se face in termen de 7 – 30 de zile de la data depunerii actelor.
Ridicarea livretului de familie se va face de la sediul Compartimentului Stare Civilă.
În situaţia desfacerii căsătoriei prin divorţ sau a anulării acesteia, livretul de familie se retrage şi se anulează, eliberându-se un nou livret de familie părintelui căruia i-au fost încredinţaţi copiii sau, după caz, ambilor părinţi când aceştia formează fiecare o familie împreună cu copiii încredinţaţi.

Acte necesare
• cerere tip ( cerere livrete.pdf)
• buletine de identitate sot, sotie, copii peste 14 ani, in original;
• certificatul de casatorie in original;
• certificatele de nastere ale copiilor si parintilor in original;
• un dosar
Daca este cazul:
• sentinta de divort in copie;
• certificat de deces in original;
• hotarare de incredintare sau plasament familial in copie

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Stare Civila

Ultima actualizare: 13:25 | 16.07.2024

Sari la conținut