Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Înregistrarea nașterii – eliberarea certificatului de naștere

Serviciul se ocupă de înregistrarea nașterii copilului și eliberarea certificatului de nastere.
Cine poate solicita acest serviciu

Eliberarea certificatului de nastere se face doar unuia dintre parinti, iar in cazul recunoasterii voluntare, doar persoanei care face recunoasterea.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea nașterii și eliberarea certificatului de naștere se parcurg următorii pași:

Obţinerea certificatului constatator de la maternitate

Pentru a se putea inregistrara nasterea, trebuie facuta mai intai declararea nasterii, care se face in maternitatea unde s-a nascut copilul in termen de maxim trei zile de la nastere, astfel obtinandu-se certificatul medical constatator al nasterii.

 

Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civilă

Termenul pentru declararea nașterii copilului la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor este de:
– 30 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
– 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
– 24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 30 zile.
Înregistrarea tardivă a naşterii copilului după implinirea termenului legal de 30 zile a fost stabilită în competenţa primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.
In situatia in care este depasit termenul de 30 zile, pe langa actele enumerate mai jos se va completa o cerere tip.
Daca declararea nasterii, se face dupa trecerea unui an de la nastere, actul de nastere se poate intocmi doar in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, privind incuviintarea inregistrarii tardive – care trebuie sa cuprinda toate datele necesare inregistrarii.

 

Ridicarea certificatului de naştere de la Compartimentul Stare Civilă

Eliberarea certificatului de nastere se face in termen de 7 – 15 zile de la data depunerii actelor.

Acte necesare

• certificatul medical constatator al nasterii – corect intocmit;
• actele de identitate ale parintilor copilului (valabile), in original si copii;
• declararea naşterii copilului se face şi în lipsa actului de identitate al mamei pe baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionăm că documentul întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea trebuie să certifice identitatea mamei şi să fie însoţit de o fotocopie a formularului – declaraţie prevăzută în anexa la H.G. nr 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administarţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare.
• certificatul de casatorie al parintilor, original si copie;
• declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
• certificatul de nastere al mamei, in cazul unui copil nerecunoscut, in original si copie;
• naşterea copilului se înregistrează în registrele de stare civilă şi în cazul în care mama nu are act de naştere întocmit, în condiţiile art. 14 alin. (4) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• livret de familie pentru parintii care au domiciliul in Motru.

In cazul nasterii unui copil, cand mama nu este casatorita si copilul este recunoscut de tata, acestia vor semna o declaratie pe proprie raspundere in fata ofiterului de stare civila.( declaratie recunoastere copil – Anexa 41)
In cazul in care copilul este recunoscut de o persoana, cetatean strain, acesta va prezenta in mod obligatoriu declaratia de recunoastere data in fata notarului public roman.

Informatii despre copiii nascuti in strainatate.
În cazul copilului născut în străinătate, cu cel puţin un părinte cetăţean român, acesta obţine cetăţenia română la data naşterii, chiar dacă, potrivit legii statului în care s-a născut, obţine şi cetăţenia acestui stat. Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la ambasada sau consulatul român din ţara în care s-a produs. Certificatul de naştere românesc se eliberează direct de ambasada sau consulatul la care a fost înregistrată cererea.

Unde se depun actele

Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor – Compartimentul Stare civilă

Documente

Ultima actualizare: 14:46 | 29.05.2024

Sari la conținut