Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberare carte de identitate provizorie

Eliberare carte identitate provizorie
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Cine poate solicita acest serviciu
Persoana care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Hotărârile judecătorești de divorț pronunțate în străinătate (în original, copie simplă și traducere legalizată) vor fi mai întăi înregistrate în registrele de stare civilă române, iar cetățenii vor prezenta la SPCLEP, certificatele de naștere și căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea respectivă înscrisă pe acestea.

Pașii ce trebuie urmați
Pentru obținerea cărții de identitate provizorie se parcurg următorii pași:
-Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidența Informatizată a Persoanei Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul SPCLEP.

Ridicarea cărții de identitate
Termenul de eliberare a cărții de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Ridicarea cărții de identitate se poate face doar de titularul ei.
Acte necesare
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
• documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii în valoare de 1 leu;
• timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei. Contravaloarea actelor de identitate, cât și taxa de timbru se achită la sediul Taxe și impozite locale

Unde se depun actele
Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

Ultima actualizare: 06:41 | 21.06.2024

Sari la conținut