Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberare act identitate la schimbare domiciliu din străinătate în România

Eliberare act identitate la schimbare domiciliu din străinătate în România

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc și schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde își stabilesc domiciliul, pentru eliberarea unei noi cărți de identitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Cetățenii români ce doresc să-și schimbe domiciliul din străinătate în România.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor la sediul SPCLEP Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul SPCLEP.
Cererea se obţine de la sediul SPCLEP sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Ridicarea cărții de identitate
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.
În situația în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul.
În cuprinsul procurii este necesar se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Termenul de eliberare a cărții de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare
• cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
• certificatul de naștere, original și copie;
• certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
• certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
• certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie;
• actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine;
chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate în valoare de 7 lei;
• timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;
chitanță C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire în valoare de 41 lei – se achită la C.E.C.
în situația când unul dintre părinți își (re)stabilește domiciliul în România, consimțământul celuilalt părinte, dat în forma autentică la notar sau hotărârea judecatoresca rămasă definitivă și irevocabilă (original și copie simplă) prin care copii au fost încredințați părintelui care își (re)stabilește domiciliul în România;
Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a gazduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor. În situația în care gazduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenta polițistului de la postul de politie, pentru mediu rural.:
dacă locuința nu aparține solicitantului, titularul spațiului de locuit va completa declarația de pe verso cererii pe care o semna în fata lucrătorului de la ghișeu;
în situația în care locuința are mai mulți coproprietari între care nu s-a făcut ieșirea din starea de indiviziune, este sufficient acordul unuia dintre coproprietari;
-nudul proprietar are nevoie și de acordul uzufructuarului, o terță persoană va avea nevoie numai de acordul uzufructuarului;
dacă beneficiarii uzufructului viager sunt decedați, nudul proprietar prezenta și certificatele de deces ale acestora.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

Contravaloarea actelor de identitate, cât și taxa de timbru se achită la sediul Taxe și impozite locale

Unde se depun actele
Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Documente

Ultima actualizare: 13:31 | 25.06.2024

Sari la conținut