Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Transparență decizională

Asigură consultarea proiectelor de acte normative, depunerea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare de către persoanele interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse şi dezbaterea publică a acestora, dacă a fost cerută, în condiţiile legii.
Cine poate solicita acest serviciu

Poate consulta şi depune propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative orice persoană fizică sau juridică.
Poate solicita dezbaterea publică orice asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică printr-o cerere în scris.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru consultarea, depunerea de propuneri, sugestii sau opinii și/sau dezbaterea publică a unui proiect de act normativ se parcurg urmatorii pași:

Publicarea proiectului de act normativ

Publicarea se face în presa locală şi pe site-ul propriu cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de şedinţa de Consiliu Local în care se va supune spre analiză, avizare şi adoptare respectivul proiect.

Consultarea proiectului și formularea de propuneri, sugestii sau opinii

Consultarea proiectului de act normativ se face la Biroul Relatii cu publicul.
Formularea de propuneri, sugestii sau opinii se face în termenul de 10 zile lucrătoare de la data publicării. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse de către persoanele interesate direct, la Biroul Relaţii cu Publicul, prin poştă sau fax, utilizând coordonatele Primăriei Motru, sau prin e-mail la adresa primaria@primariamotru.ro

 

Transmiterea către compartimentul de specialitate a proiectului de act normativ, cu propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare şi preluarea/nepreluarea acestora în proiectul de act normativ.

Conform Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Solicitantul poate verifica includerea amendamentului prin participarea la şedinţa Consiliului Local sau prin citirea actului normativ publicat pe site.

 

Formularea unei cereri de dezbatere publică, în intervalul de 30 de zile de la data publicării și organizarea unei dezbateri publice.

Solicitarea organizării unei dezbateri, formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, se depune direct la Biroul Relaţii cu Publicul, sau se transmite prin poştă sau email/fax.

Solicitarea se depune în nume personal sau însoţită de o procură legalizată.
Solicitantului i se eliberează, în cazul depunerii directe, un bon de confirmare ca şi în cazul unei petiţii obişnuite și i se comunică data, ora şi locul desfăşurării dezbaterii publice, imediat după luarea deciziei în acest sens.

Acte necesare
• Solicitantul unei dezbateri publice, asociaţie legal constituită, trebuie să anexeze un act doveditor al existenţei acesteia.

Unde se depune cererea pentru organizarea unei dezbateri publice

Cererea se depune la Biroul Relaţii cu Publicul.
La Biroul Relaţii cu Publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, la Secretariat sunt înregistrate solicitările expediate prin poştă, email sau fax.
Locație: Sediul Primăriei, Bulevardul Garii, Nr.1

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut