Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Reabilitare termică a casei de cultură Motru

Despre proiect

”REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU”

Titlul proiectului: ”REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU”

Codul SMIS 2014+: 123461

Numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL MOTRU

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

  • Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea masurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condiţiilor de derulare a activităților din clădirea reabilitată termic – Casa de Cultura Motru, prin: îmbunătățirea condiţiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire și apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020. De asemenea, obiectivul proiectului conduce și la îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare și anume: creşterea eficienței energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Reabilitarea termică a clădirii și a instalaţiilor aferente acesteia într-o perioadă de doi ani de la semnarea contractului de finanţare (instalaţia apă caldă consum, instalaţia de iluminat, instalaţia de încălzire).
  • Creşterea gradului de confort al persoanelor care vor participa la evenimente în clădirea reabilitată termic și care își desfăşoară activitatea în aceasta, în primul an de durabilitate a investiţiei.

Rezultatele așteptate:

  1. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): valoare la începutul implementării proiectului 268.07; valoare la finalul implementării proiectului (de output) 60.73,
  2. Consumul anual de energie primară (kWh/an): valoare la începutul implementării proiectului 1156413.96; valoare la finalul implementării proiectului (de output) 241170.94,
  3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): valoare la începutul implementării proiectului 94.79; valoare la finalul implementării proiectului 19.77,
  4. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: valoare la începutul implementării proiectului 455.75; valoare la finalul implementării proiectului 70.18, din care, pentru încălzire: valoare la începutul implementării proiectului 363.94; valoare la finalul implementării proiectului 48.62,
  5. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: valoare la începutul implementării proiectului 0; valoare la finalul implementării proiectului 52.76, din care pentru încălzire: valoare la începutul implementării proiectului 0; valoare la finalul implementării proiectului 24.86, pentru preparare apă caldă de consum: valoare la începutul implementării proiectului 0; valoare la finalul implementării proiectului 7.25, electric: valoare la începutul implementării proiectului 0; valoare la finalul implementării proiectului 20.65.

Data începerii proiectului: 30.11.2017.

Perioada de implementare: 30.11.2017-30.01.2021.

Valoarea totala a proiectului: 3.154.388,36 lei.

Finanțarea nerambursabilă: 2.365.530,14 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.051.735,38 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național794,76 lei.

UAT MUNICIPIUL MOTRUGării, Nr.1, Municipiul Motru, Județul Gorj

Persoane de contact: Manager proiect – Păun Marian, Responsabil comunicare – Matei Anton Daniel

Tel/fax/email: +40 0253410560 / +40 0253410007 / primaria@primariamotru.ro

Ultima actualizare: 14:46 | 29.05.2024

Sari la conținut