Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Reabilitare și dotare colegiul tehnic Motru

UAT Municipiul Motru a semnat contractul de finanțarenr. 5377/06.05.2020 cuMinisterul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (succesor în drepturi şi obligaţii al MinisteruluiDezvoltării Regionale și Administrației Publice) în calitate de Autoritate de Management a POR șiAgenția pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest OLTENIA în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020:

Axa prioritară 10–Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectivul Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apel dedicat învățământului profesional și tehnic și învîțării pe tot parcursul vieții

Titlul proiectului: REABILITARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU

Beneficiar : U.A.T. Municipiul Motru

Scopul proiectului:Infrastructura educaţională este esenţială pentru construirea de abilităţi sociale, dezvoltarea competenţelor profesionale şi a capacităţii de integrare socio-profesională. În acest sens, prin proiect se va urmări îmbunatățirea infrastructurii educaționale prin creșterea investițiilor în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții. Astfel, se vor moderniza și dota: clădirea școlii, cantina, căminul de elevi, atelierul școlii și sala de festivități, care fac parte din campusul școlar al Colegiului Tehnic Motru. De asemenea, scopul proiectului este şi creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, prin îmbunătăţirea condițiilor de participare la procesul de învăţământ și prin creșterea atractivității Colegiului Tehnic Motru pentru elevii care vor săstudieze discipline tehnice, având în vedere că instituția va oferi condiții foarte bune de studiu.

Obiectivele specifice:

  • Obiectivul Specific 1. Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic prin creşterea atractivităţii instituţiei de învăţământ Colegiul Tehnic Motru pentru elevii care vor să studieze discipline tehnice, în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;
  • Obiectivul Specific 2.Reabilitarea: Clădire liceu (P+2), suprafaţa construită la sol: 1677mp; Atelier (P), suprafaţa construită la sol: 808mp; sala festivităţi (P+1), suprafaţa construită la sol: 839mp; Cantina(P+1), suprafaţa construită la sol: 827mp; Camin (P+1), suprafaţa construită la sol: 840mp.
  • Obiectivul Specific 3. Dotarea cu echipamente specifice învățământului profesional și tehnic a: clădirii școlii, atelierului școlar, căminului de elevi, cantinei și sălii de festivități.

Rezultatele proiectului:

1. Numărul de participanţi la procesul educaţional în Colegiul Tehnic Motru

Valoare la începutul implementării proiectului: 998 persoane, din care:

1. 918 elevi, din care 6 cu dizabilităţi:

– fete: 365

– băieţi: 553

2. 61 cadre didactice

3. 19 personal auxiliar

Valoare la finalul implementării proiectului: 1004 persoane, din care:

1. 924 elevi:

– fete: 368

– băieţi: 556

2. 61 cadre didactice

3. 19 personal auxiliar

2. Campus liceu tehnologic reabilitat:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 1

3. Lucrari de reabilitare si dotări specifice pentru:

Clădire şcoală:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 1

Clădire atelier şcoală:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 1

Cladire sală de festivităţi:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 1

Clădire cămin de elevi:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 1

Clădire cantină:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 1

Data semnării contractului de finanțare:06.05.2020

Perioada de implementare a proiectului: 14.12.2017 – 31.05.2022

Valoarea totală: 10.683.487,25 lei din carecontribuția FEDR este9.080.964,15lei, contribuția națională este1.388.853,31lei și contribuția Beneficiarului este 213.669,79 lei.

Ultima actualizare: 13:25 | 16.07.2024

Sari la conținut