Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Preluarea petițiilor depuse de cetățeni

Primaria Municipiului Motru asigură preluarea petiţiilor depuse de cetăţeni, transmiterea lor către compartimentele de specialitate, urmărirea rezolvării lor şi transmiterea răspunsului către petent.
Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană care are o legătură prin domiciliu, proprietate, afacere sau loc de muncă cu Municipiul Motru.

Pașii ce trebuie urmați pentru depunerea unei petiții

Pentru a depune o petiție sunt necesari următorii pași:

Scrierea petiției
Petiția se scrie personal și se va menţiona obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon şi semnătura.

Depunerea petitiei

Se poate face în mai multe moduri:
a) depunerea directă la Biroul Relaţii cu Publicul:
– petiţia se depune în nume personal, ceea ce înseamnă că, de regulă, nu se acceptă depunerea de către terţe persoane. În cazul în care petentul, din motive medicale, nu poate să depună personal petiţia, este de preferat să o trimită prin poştă. Persoanele aflate în străinătate care mandatează pe cineva să le depună o petiţie, vor face acest lucru printr-o procură legalizată pe care o vor anexa petiţiei.
– în cazuri speciale, cum ar fi autorizaţii de construire, autorizaţii comerciale, se poate prezenta un împuternicit având asupra sa o împuternicire semnată de titularul dosarului
b) transmiterea prin poştă :
– se face adresând plicul către Primăria Municipiului Motru, Bulevardul Garii, Nr.1
c) transmiterea prin e-mail/fax:
– se utilizează adresele de email/fax care aparţin de Serviciul Relaţii cu Publicul, sau oricare din adresele de email/fax oficiale ale primariei Municipiului Motru.

Ridicarea/primirea răspunsului

Solicitantul poate urmări stadiul solicitării sale telefonic la numărul 0253 362 558. Petentul va primi un răspuns în termenul legal, de regulă prin poştă, dacă nu se convine ridicarea personală a răspunsului. Răspunsul poate fi pozitiv, negativ sau parţial, dacă se solicită documente sau lămuriri suplimentare în privinţa unor părţi ale petiţiei. La ridicarea/primirea răspunsului petentul primeşte un document care poartă acelaşi număr de înregistrare cu petiţia depusă, conţinînd răspunsul la solicitarea sa. Termenul maxim legal de rezolvare a solicitării este 30 de zile, dacă în mod excepţional, prin procedurile interne nu s-a stabilit alt termen de soluţionare.

Acte necesare
• cererea – petiția
• în cazul în care se doreşte obținerea unei autorizaţii, aviz, permis, etc. care presupun depunerea unor acte justificative, petentul trebuie să anexeze la cerea sa acele acte, cu eventualele vize de la alte instituţii.

Unde se depune petiția

Petiția se depune la Biroul Relaţii cu Publicul.
La Biroul Relaţii cu Publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, la Secretariat sunt înregistrate solicitările expediate prin poştă, email sau fax.
Locație: Sediul Primăriei, Bulevardul Garii, Nr.1

Ultima actualizare: 06:39 | 21.05.2024

Sari la conținut