Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Modernizare, extindere și dotare infrastructura ambulatoriu din cadrul spitalului municipal Motru

MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU

cod SMIS 127937

UAT Municipiul Motru a semnat contractul de finanțarenr.4566/17.07.2019cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management a POR șiAgenția pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest OLTENIA în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020:

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A – Ambulatorii

Titlul proiectului: MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU

Beneficiar : U.A.T. Municipiul Motru

Scopul proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Motru, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire primară al persoanelor sărace și al celor din zone cu acces redus.

Obiectivele specifice:

  • Obiectivul Specific 1. Îmbunătățirea calitătții infrastructurii Spitalului Municipal Motru, prin efectuarea de lucrări de modernizare și extindere. Obiectivul propus urmărește modernizarea, extinderea și dotarea spațiului existent al Ambulatoriului de Specialitate, întrucât cabinetele existente nu sunt conforme normelor de funcționare a ambulatoriilor, fapt care duce la dificultăți în acordarea serviciilor medicale. Obiectivul specific este fundamentat de faptul că se optimizează activitățile de acordare a serviciilor medicale, creșterea nivelului de confort, siguranțăși igienăși se vor crea condiții optime la standarde comparabile cu cele impuse în Uniunea Europeană;

• Obiectivul Specific 2. Dotarea cu mobilier, echipamente și aparatură tehnică la standarde cerute în momentul de față. Obiectivul specific este fundamentat de faptul că este absolut necesară modernizarea infrastructurii medicale pentru creșterea eficienței și calității actului medical, scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depistare precoce a bolilor, precum și scurtarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă;

• Obiectivul Specific 3. Asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient. Obiectivul specific este fundamentat de necesitatea asigurării asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru pacienți mai ales populația din mediul rural sau anumite grupuri vulnerabile ce nu își permit.

Rezultatele proiectului:

• Infrastructura aferentă ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului municipal Motru modernizată și extinsă, pentru optimizarea activităților de acordare a serviciilor medicale, creșterea nivelului de confort, siguranță și igienă și crearea unor condiții optime la standarde comparabile cu cele impuse în Uniunea Europeană;

• Dotarea cu mobilier, echipamente și aparatură tehnică, dotări specifice funcțiunilor propuse, necesare optimizării condițiilor din instituție;

Creșterea interesului pacienților prin asigurarea unui climat la standarde europene, adecvat și eficient, menit să răspundă noilor cerințe ale societății. Prin implementarea proiectului se urmarește ca principal rezultat crearea unei infrastructuri moderne, adecvate desfășurării procesului medical, asigurându-se astfel condițiile materiale desfășurării unui proces de calitate, în conformitate cu cerințele actuale și nu în ultimul rând se va îmbunătăți actul medical și accesibilitatea tuturor persoanelor.

Data semnării contractului de finanțare:17.07.2019

Perioada de implementare a proiectului: 25.10.2018-28.02.2022

Valoarea totală: 11.246.115,96 lei din carecontribuția U.E. este6.835.565,98 lei și contribuția națională este2.734.226,38lei.

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut