Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Înscrierea în audiență a cetățenilor

Prin Biroul Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Municipiului Motru se fac înscrierile în audienţă, se ţine evidenţa lor pe probleme şi se urmăreşte modul lor de rezolvare.
Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de orice persoană cu domiciliul, locul de muncă sau afacerea pe teritoriul municipiului Motru.
Sunt înscrişi în audienţă cei care au solicitat ceva în scris de la primărie şi nu sunt mulţumiţi de răspunsul dat de compartimentul de specialitate.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în audiență se parcurg următorii pași:

 

Înscrierea în audienţă la persoana din conducerea municipiului care poate rezolva problema

Solicitarea este verbală, telefonică sau prin email şi este în nume personal.
Solicitarea se face la Biroul Relaţii cu Publicul în timpul programului de lucru cu publicul.
Se admite înscrierea de către rude, vecini, cu condiţia ca persoana care solicită înscrierea altcuiva să ofere o explicaţie privind înscrierea prin intermediar şi să aibă asupra sa datele personale ale celui pe care îl înscrie.
La înscriere, solicitantul primeşte o informaţie verbală despre data, ora, locul şi persoana care ţine audienţa.

 

Prezentarea în audienţă

La data şi ora comunicate de operator, solicitantul se va prezenta în audiență.

Întocmirea notei de audiență

Biroul Relatii cu publicul va întocmi o notă de audienţă adresată compartimentul de specialitate competent în cazul problemei ridicate. De asemenea va cuprinde și dispoziția dată de auditor.

Verificarea răspunsului la nota de audienţă sau a rezolvării problemei ridicate

Timpul de soluţionare al solicitării este de 1 zi de la data în care a avut loc Audiența.
Răspunsul se comunică verbal, telefonic, email sau poștă, cum doreste cetateanul.

Acte necesare

• Răspunsul care l-a nemulţumit
• În lipsa răspunsului, numărul de înregistrare al petiţiei
• Alte documente prin care doreşte să-şi susţină punctul de vedere

Unde se face solicitarea

Solicitarea se face la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primariei Municipiului Motru.

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut