Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Înregistrarea căsătoriei

Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.
Cine poate solicita acest serviciu

În vederea încheierii căsătoriei la Primaria Motru – în mod obligatoriu domiciliul unuia dintre soți trebuie să fie in Motru, sau să aibă reşedință de Motru.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea căsătoriei se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor la Compartimentul Stare Civila
Toate aceste documente se depun cu minimum 11 zile înainte de data oficierii și nu mai mult de 14 zile, incluzând data depunerii actelor și data oficierii.
Ex. Pentru oficierea căsătoriei în data de 12.02.2017 sunt valabile prenupțiale eliberate cu data de 31.01.2017, ultima zi pentru depunerea actelor fiind 3.02.2017

În momentul preluării dosarului, se face programarea oficierii căsătoriei, certificatul de căsătorie fiind predat cuplului la terminarea ceremoniei.

 

Oficierea căsătoriei şi obţinerea certificatului de căsătorie

Oficierea casatoriei, se face in mod obligatoriu in prezenta a 2 martori.
La incheierea casatoriei se vor prezenta in mod obligatoriu viitorii soti, avand asupra lor buletinele (cartile) de identitate si 2 persoane in calitate de martori, care de asemenea trebuie sa prezinte actele de identitate.
Pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin este obligatoriu prezenta unui traducator autorizat dacă nu este cunoscător al limbii române. Dacă cetateanul strain este cunoscator al limbii romane, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens, data in fata notarului public roman.

Acte necesare

• act de identitate în original şi copie;
• certificatul de naştere în original şi copie;
• certificatul medical prenupţial* – care să cuprindă în mod expres menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI” (se obţine de la Centrul de Planificare Familială sau medicul de familie cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei)
• declaraţie căsătorie – Anexa 27
• documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Pentru cetateanul strain :
• certificat prenuptial
• certificat de nastere (in original cu apostila daca se impune) in copie autentificata de un notar public roman sau strain cu apostila
• traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român
• dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al carui cetătean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România
• copie fila de pasaport cu foto
• declaraţie notarială, dacă este cunoscator de limba romană

EXCEPŢIE fac cetatenii statelor cu care Romania a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tarile respective (certificate de capacitate matrimoniala) in original si traducere in limba romana autentificata de un notar public roman (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)
O alta EXCEPŢIE o reprezintă cetatenii străini, ai caror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul Romaniei. În acest caz, aceştia vor depune o declaraţie pe proprie răspundere dată în faţa notarului public roman, privind îndeplinirea condiţiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menţionate mai sus.

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Stare civila

Documente

Ultima actualizare: 12:09 | 19.07.2024

Sari la conținut