Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Înregistrare deces

Actul de deces se intocmeste la primaria in a carei raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul.
Cine poate solicita acest serviciu

Acest serviciu poate fi solicitat de membrii familiei decedatului. Dacă aceștia lipsesc, se poate face de către vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea decesului unei persoane se vor parcurge următorii pași:

Obţinerea certificatului medical constatator al decesului

Certificatul medical constatator al decesului se obține de la unitatea sanitară sau medicul de familie care a constatat decesul.
Certificatul medical constatator trebuie obținut in maxim 3 zile din momentul decesului,
În situația în care se depășește acest termen, se va completa și o cerere înregistrare deces în care se specifică motivele întârzierii, precum şi o dovadă de la Procuratură.

 

Ridicarea adeverinţei de înhumare şi a certificatului de deces

Certificatul de deces se eliberează în aceeaşi zi excepţie fiind atunci când declarantul nu poate prezenta actele de naştere şi căsătorie ale decedatului(ei).

Pentru a se putea face înhumarea sau incinerarea persoanei decedate, se va elibera de catre Starea Civila o adeverinta ce se reţine de către administraţia cimitirului/crematoriului.

Acte necesare
• certificat medical constatator al decesului, corect intocmit ;
• actul de identitate al persoanei decedate în original;
• certificatele de nastere si casatorie (sentinta de divort) ale persoanei decedate, in original si copie;
În situația în care nu se poate prezenta actul de identitate al persoanei decedate și/sau certificatele de naștere/căsătorie se va completa Declarația lipsă acte decedat.
EXCEPTIE o reprezinta decesul datorat unei sinucideri, accident sau orice fel de moarte violenta, precum si in cazul gasirii unui cadavru, situatie in care declaratia se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.
In mod obligatoriu in aceste cazuri se impune o dovadă eliberată de Procuratură.
Daca decedatul a avut ultimul domiciliu in Baia Mare, persoana care anunta decesul poate solicita totodata deschiderea succesiunii prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere (Anexa 24), conform reglementarilor legale in vigoare.
• de asemenea persoana care declara decesul, va avea asupra sa buletinul (cartea) de identitate, in original si copie.

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Stare Civila

Documente

Ultima actualizare: 13:25 | 16.07.2024

Sari la conținut