Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberare Certificate Fiscale

Eliberare Certificate Fiscale
Certificatele fiscale sunt documente care atestă, respectiv infirmă, calitatea de plătitor de impozite şi taxe la Bugetul Local, precum şi situaţia obligaţiilor bugetare ale unui contribuabil la o anumită dată, solicitate de către contribuabili pentru diverse instituţii publice şi birouri notariale.
Cine poate solicita acest serviciu

Orice contribuabil Persoană Juridică sau Fizică

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea unui certificat fiscal se parcurg următorii pași:

Prezentarea la sediul Impozite și Taxe locale

 

Este necesară prezența la sediul I.T.L. pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Cererii de eliberare Certificat Fiscal.

Completarea cererii

 

Se va completa cererea, conform cerințelor.

Depunerea actelor

 

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul I.T.L.

Eliberarea Certificatului Fiscal

 

Certificatele fiscale se eliberează pe loc către solicitant sau mandatar cu împuternicire autentificată.

Acte necesare

• cerere (formular tip);
• balanţa de verificare sau ultima balanţa întocmită (cu analitic la contul 212, cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor), în cazul persoanelor juridice;
• buletinul sau cartea de identitate (fotocopie)
după caz:
– certificate de naştere(fotocopie) ;
– certificate de căsătorie (fotocopie) ;
– certificate de deces (fotocopie) ;
– sentinţa judecătorească de divorţ (fotocopie
• timbru fiscal de 2 lei.

Unde se depun actele

Actele se depun la sediul I.T.L.
Locație: str. Macului, nr. 36, biroul – persoane juridice;
biroul – persoane fizice

Ultima actualizare: 06:39 | 21.05.2024

Sari la conținut