Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberare carte identitate la dobândirea cetățeniei române

După dobândirea cetățeniei române, persoana va solicita eliberarea cărții de identitate la primăria în a cărei rază își are domiciliul.
Cine poate solicita acest serviciu

Orice personă, la dobândirea cetățeniei române.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenta Informatizata a Persoanei
Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Ridicarea cărții de identitate

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.
Ridicarea cărții de identitate se poate face doar de titular.

Acte necesare
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si 2 copii; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
• certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile romane);
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie; daca locuinta nu apartine solicitantului, titularul spatiului de locuit va completa declaratia de pe verso cererii pe care o va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
• un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie ;
• chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei;
• timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 lei;
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.
La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii emitente impreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

Contravaloarea actelor de identitate, cat si taxa de timbru se achita la sediul Taxe si impozite locale

Unde se depun actele

Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor – Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei

Documente

Ultima actualizare: 14:46 | 29.05.2024

Sari la conținut