Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberare act identitate la expirare sau alte modificări

Serviciul de referă la eliberarea actului de identitate la :
expirarea termenului de valabilitate,
modificarea datelor de stare civilă,
anularea documentului,
schimbarea sexului sau a fizionomiei,
reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate)
Cine poate solicita acest serviciu

Toate persoanele aflate în situațiile enumerate mai sus.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenta Informatizata a Persoanei
Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta o procura speciala pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

Ridicarea cărții de identitate

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.
Ridicarea cărții de identitate se poate face doar de titular.

Acte necesare
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei;
– timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 lei.
In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.
-daca locuinta nu apartine solicitantului, titularul spatiului de locuit va complete declaratia de pe verso cererii pe care o va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
-in situatia in care locuinta are mai multi coproprietari intre care nu s-a facut iesirea din starea de indiviziune, este sufficient acordul unuia dintre coproprietari;

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.

Contravaloarea actelor de identitate, cat si taxa de timbru se achita la sediul Taxe si impozite locale

Unde se depun actele

Actele se depun la Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor – Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei

Documente

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut