Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Divorțul pe cale administrativă

Divorțul pe cale administrativă se aplică soților care sunt de acord cu divorțul și nu au copii (din căsătorie, din afara ei sau adoptați). Ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu al soților, poate constata desfacerea casatoriei prin acordul soților, eliberând și un certificat de divorț, potrivit legii.
Cine poate solicita acest serviciu

Soții care sunt de acord cu divorțul si care nu au copii.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru realizarea divorțului pe cale administrativă se parcurg următorii pași:

 

Depunerea actelor pentru divorț la sediul Compartimentului Stare Civilă

Depunerea cererii pentru divorţul pe cale administrativă se poate face la Compartimentul de Stare Civilă din Primaria Motru, B-dul Garii, Nr.1 de către persoanele care au domiciliul în Baia Mare şi nu au copii minori.
Prezența ambilor soți este obligatorie la depunerea actelor.
În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal (formular tip care se completează la locul depunerii cererii).

 

Prezentarea ambilor soţi la 30 de zile pentru susţinerea cererii

La împlinirea termenului de 30 de zile, soții se prezintă personal în fața ofițerului de stare civilă care verifică dacă soții stăruie în dorința lor de desfacere a căsătoriei. Totodată, verifică exprimarea consimțământului, dacă este liber și neviciat.

Eliberarea certificatului de divorț

În urma exprimării consimțământului de divorț, se eliberează certificatul de divorț

Acte necesare
• cererea de divorţ, care se completează la locul depunerii;
• certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;
• documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie. (pentru cetăţenii români • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ)
• taxa de 500 lei – se achită la sediul Taxe si impozite locale

Unde se depun actele

Actele se depun la Compartimentul Stare Civila

Documente

Ultima actualizare: 06:41 | 21.06.2024

Sari la conținut