Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Declarații de impunere Persoane Fizice

Declarații de impunere Persoane Fizice
Impunerile către persoanele fizice se fac pe baza declaraţiilor de impunere făcute de aceștia. Inspectorii stabilesc obligaţiile de plată care revin contribuabililor.
Cine poate solicita acest serviciu

Contribuabilii persoane fizice sau împuterniciți ai acestora, ce dețin proprietăți pe raza municipiului Motru.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru impunerea fiscală a persoanelor fizice se parcurg următorii pași:

Prezentarea la sediul I.T.L.

Este necesară prezența la sediul I.T.L. pentru că aceasta este singura modalitate de ridicare a Declarației de impunere tip.

Declaraţiile de impunere se depun la sediul I.T.L. în termen de 30 zile de la dobândirea bunurilor impozabile.

Completarea declarației de impunere

Declarația de impunere se completează în două exemplare , din care unul va rămâne la contribuabil.

Depunerea actelor

Declarația de impunere împreună cu celelalte acte necesare se depun la compartimentele competente din cadrul I.T.L..

Impunerea fiscală

Contribuabilului i se remite pe loc un exemplar al declaraţiei fiscale, cu dovada înregistrării şi operării, precum şi obligaţiile de plată.

Acte necesare

• declaraţie (formular tip);
• actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificate de moştenitor, sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă, proces verbal de licitaţie, act de adjudecare, contract de leasing, autorizaţie de construire) – copie;
• în cazul clădirilor nou construite (proces verbal de regularizare a taxei pentru autorizaţie de construire, proces verbal de recepţie a lucrărilor, memoriu tehnic, schiţă, releveu, documente din care să reiasă dotarea cu instalaţii);
• proces verbal de predare-primire pentru locuinţele noi;
• în cazul terenurilor (schiţa terenului, proces verbal de punere în posesie, ordinul pe teren) ;
• declaraţii de impunere vizate de Biroul Cadastru-Agricultură privind încadrarea terenurilor din punct de vedere al categoriei de folosinţă precum şi viza Serviciului de Urbanism privind încadrarea pe zone în intravilan sau extravilan
• extras CF dacă este intabulat imobilul
• buletinul sau cartea de identitate (copie);

Unde se depun actele

Actele se depun la sediul I.T.L..
Locație: str. Macului, nr. 36

Ultima actualizare: 11:17 | 21.06.2024

Sari la conținut