Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț persoane cu dizabiltăți cu vârstă între 18 și 65 ani

ANUNȚ PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

CU VÂRSTA ÎNTRE 18 ȘI 65 ANI

Vă informăm că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă derulează proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități „, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Persoanele cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care sunt în căutarea unui loc de muncă pot obține un voucher de aproape 5.000 Euro pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Voucherul se eliberează la cererea persoanei cu dizabilități care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, prin direcția generală de asistență socială și protecția copilului județeană în evidența căreia se află persoana (DGASPC), pentru achiziționarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, de la operatorii economici prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA, www.anpd.gov.ro.

Pașii de urmat pentru obținerea voucher-ului de către potențialii beneficiari din județul Gorj sunt următorii:

 • Persoana cu dizabilități se adresează Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj pentru a fi înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă și pentru a semna un acord privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de cătreAJOFM în condițiile legii, stabilite în funcție de nevoile individuale, însoțit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta;

La AJOFM, persoana va depune următoarele documente:

 1. cartea de identitate (copie);
 2. adeverința medicală;
 3. ultimul act de studiu.
 • În vederea obținerii voucherului, persoana cu dizabilități depune la registratura sau la adresa de e-mail a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj un dosar care cuprinde:
 1. cererea pentru acordarea voucherului;
 2. certificatul de încadrare în grad de handicap și anexa acestuia (copie);
 3. recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
 4. acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM Gorj în condițiile legii, stabilite în funcție de nevoile individuale, însoțit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta (copie);
 5. angajamentul persoanei cu dizabilități, întocmit în 3 exemplare, referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja și de a transmite ANPDCA chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarului;
 6. oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM Gorj constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).

Formularele de documente necesare acordării voucherului:

 • CERERE pentru acordarea voucherului;
 • ANGAJAMENT în vederea obținerii voucherului pentru achiziționarea produselor asistive, recomandate de medical specialist, din LISTA tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, de la operatorii economici prevăzuți îm Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispositive asistive și tehnologii de acces;
 • RECOMANDAREA medicului specialist privind acordarea de tehnologie asistivă.

Documente

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut