Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Acces informații publice

Accesul la informaţii de interes public este un drept garantat prin lege şi se referă la toate informaţiile conţinute de documentele ce rezultă din activitatea primăriei municipiului Motru.

Cine poate solicita informații publice
Informațiile pot fi solicitate de orice persoană, locuitor sau nu al municipiul Motru.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru a depune o cerere pentru acces la informații publice sunt necesari următorii pași:

Scrierea cererii
Persoana trebuie să completeze o cerere tip conform legii sau una care să respecte conţinutul acesteia. Solicitarea poate fi și verbală, direct la Biroul Relatii cu publicul, sau realizată prin consultarea site-ului www.primariamotru.ro, sau a afişierelor din holul sediului Primăriei, în cazul informaţiilor de interes public care se furnizează din oficiu.

Depunerea cererii

Se poate face în mai multe moduri:
a) depunerea directă la Biroul Relarii cu publicul
b) transmiterea prin poştă : – se face adresând plicul către Primăria Municipiului Motru, B-dul Gării, Nr.1
c) transmiterea prin e-mail/telefon/fax:
– primaria@primariamotru.ro sau tel./fax:0253 362 558
– persoana care transmite mesajul telefonic precizează în mod obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon la care poate fi contactată.

Ridicarea/primirea răspunsului

Solicitantul poate urmări stadiul solicitării sale telefonic la numărul 0253 362 558 .
Timpul de soluţionare al solicitării este de 10 zile lucrătoare care se poate prelungi la 30 de zile lucrătoare, cu notificarea petentului;
Dacă informaţia solicitată nu există sau se găseşte la altă instituţie publică, petentul va fi înştiinţat de aceasta în teremen de 5 zile. Primirea răspunsului se poate face și pe loc dacă informaţia este accesibilă şi se furnizează din oficiu.
Răspunsul poate fi pozitiv, negativ sau parţial, iar daca rezolvarea cererii constă în eliberarea de copii după documentele care conţin informaţiile solicitate, petentul plăteşte o taxă reprezentând contravaloarea copiilor.
Solicitantul primeşte răspunsul prin telefon, poştă sau email și este anunţat să-şi ridice copiile de la sediul Primăriei – Biroul Relatii cu publicul

Acte necesare
• Cerere tip sau cerere care să respecte conţinutul cererii tip.

Unde se depune petiția
Petiția se depune în B-dul Gări, Nr.1, la Biroul Relatii cu publicul sau la Secretariat.
La Biroul Relatii cu publicul sunt înregistrate solicitările aduse personal, la Secretariat sunt înregistrate solicitările expediate prin poştă, email sau fax.

Observatie

În cazul solicitării de copii după documente care conţin informaţii cu caracter personal, aceste informaţii vor fi acoperite.
Nu vor fi oferite informaţii care afectează dreptul la intimitate, proprietate intelectuală, libera concurenţă, securitatea naţională.

 

Documente

Ultima actualizare: 07:05 | 20.05.2024

Sari la conținut